Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Showcase


Channel Catalog


Channel Description:

Školení, kurzy, semináře, rekvalifikace, ...

older | 1 | .... | 13 | 14 | (Page 15) | 16 | 17 | .... | 60 | newer

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] pedagog : Hledáte lepší pracovní pozici nebo možnost přivýdělku? Jste odborník ve svoji profesi a chcete zkušenosti a dovednosti předávat dál jako interní nebo externí lektor? Nebo hledáte nové zaměstnání v oblasti vzdělávání dospělých? Kurz a následně kvalifikační zkouška Vám umožní získat náskok před konkurencí. ... - 2015-09-09 12:28:00 - AM Solvo

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] pedagog : Prezenční studium [interaktivní seminář, workshop] a samostudium . Neobávejte se suchopárného výkladu. Rekvalifikační kurz je veden moderními metodami - budete pracovat ve skupinách, diskutovat, řešit případové studie nebo si vyzkoušíte modelové situace, hru v rolích. Důležité je o poznatcích mluvit, rozebírat je nejen s lektorem, ale i s ... - 2015-09-09 12:36:41 - AM Solvo

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] pedagog : Seminář nabízí vhled na moderní, ale především účinný nástroj práce s lidskými zdroji. Zde tedy více o mentoringu jako způsobu vedení zaměstnanců, jako vhodné struktuře pro řešení problémů, jako novém systému podpory v rámci procesu zvyšování kvality. Mentoring je účinná, praxí ověřená a laskavá pomoc pro učitele, skvělá manažerská techni ... - 2015-09-09 12:41:29 - AM Solvo

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] : Kurz je akreditovaný MŠMT. Po jeho absolvování dostanete potvrzení [osvědčení] o absolvování kurzu. Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které Vás opravňuje získat vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Kurz je určen všem, které mil ... - 2015-09-09 12:46:32 - AM Solvo

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků : Tento certifikovaný kurz je určen pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou evidováni v registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání a to: a] pro všeobecné sestry , ergoterapeuty, fyzioterapeuty - prohloubení vzdělání; b] zdravotnické asistenty, sanitáře - získání zvláštní odborné způsobilosti. Po absolvov ... - 2015-09-09 17:54:40 - Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Aranžování, floristika : Florista - certifikace na pozici florista ... - 2015-09-10 10:47:55 - kurzy floristiky - aranžování květin - Vitková Pavlína

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí : Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů. * Studium oceňování nemovitostí je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat soudně znalecké oprávnění anebo chtějí podnikat na základě živnostenského listu v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Dálkové studium trvá 4 semestry [ 2 rok ... - 2015-09-11 11:28:34 - Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Manažerské dovednosti (soft skills) : Účastníci semináře se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto doved ... - 2015-09-11 22:41:46 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Finance a bankovnictví : Na kurzu se seznámíte s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole. Získáte informace o aktuálních změnách v zákonech o poskytování dotací, účinných od roku 2015. * POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ (ZMĚNY OD ROKU 2015) Co by měl pod pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek ... - 2015-09-11 22:41:54 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Finance a bankovnictví : Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a odnesete si příklady zjišťovaných nedostatků. * KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Výběr kontrolní akce a příprava na veřejnoprávní kontrolu • vyžádané doklady a další dokumenty ke kontrole • způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory ... - 2015-09-11 22:45:11 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Veřejná správa : Nového je více než hodně! Vyšla nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, ... - 2015-09-11 22:46:31 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Manažerské dovednosti (soft skills) : Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k m ... - 2015-09-11 22:48:47 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Veřejná správa : Víte, zda může evidenční orgán sdělit veřejnému funkcionáři identitu žadatele o nahlédnutí do registru oznámení dle § 13 zákona o střetu zájmů? Víte, že informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se podle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím zásadně poskytují? Víte, že povinný subjekt neposky ... - 2015-09-12 12:33:53 - Aliaves&Co., a.s.

  0 0
 • 09/12/15--09:11: Zákon o hl. m. Praze
 • [rekvalifikacni-kurzy.info] Další právní normy : Cíl semináře: Obecný rámec zákona s výkladem a rozborem nejdůležitějších právních institutů zákona o hlavním městě Praze z hlediska výkonu samostatné působnosti. Obsah: předmět právní úpravy (postavení hl.m.Prahy a městských částí); hlavní město Praha jako hl. město, obec a kraj; struktura orgánů hl.m.Prahy ... - 2015-09-12 12:34:04 - Aliaves&Co., a.s.

  0 0
 • 09/12/15--09:11: Zákon o obcích
 • [rekvalifikacni-kurzy.info] Další právní normy : Cíl semináře: Podrobněji se seznámit se zákonem o obcích a jeho změnami, které vešly v účinnost od 1. ledna 2014. Příkladem jsou zákon č. 303 - 2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, zákona č. 340 - 2013 Sb. – opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí či zákon 255 - 2012 Sb., ... - 2015-09-12 12:34:36 - Aliaves&Co., a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Veřejná správa : Cíl semináře: Seznámit s poslední novelou zákona č. 250 - 2000 Sb. provedenou zákonem č. 24 - 2015 Sb. Obsah: * Důvody a cíle novely zákona č. 250 - 2000 Sb. * Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a) * Program pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 10c) * Spory ... - 2015-09-12 12:34:50 - Aliaves&Co., a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Stavebnictví, architektura : TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY PO 1. 1. 2014 Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č.312 - 2002 Sb. o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK - PV-40 - 2014. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT 1 bod a ČKA – 2 body. Cíl semináře: Seminář je orientovaný na o ... - 2015-09-12 13:15:31 - SEKURKON s.r.o.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Veřejná správa : DVOUDENNÍ KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky AK - PV-119 - 2013. Cíl konzultačního semináře: Komplexní seznámení s tzv. velkou no ... - 2015-09-12 13:15:42 - SEKURKON s.r.o.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Stavebnictví, architektura : TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA SE ZAMĚŘENÍM NA DOZOR PRO REALIZACI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č.312 - 2002 Sb. o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK - PV-40 - 2014. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKA – 2 body. Cíl semináře: Seminář je orientov ... - 2015-09-12 13:15:50 - SEKURKON s.r.o.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Mzdy, sociální a zdravotní pojištění : Cílová skupina :Chcete změnit profesi a získat potřebné znalosti?Potřebujete získat novou kvalifikaci?Potřebujete si ověřit způsobilost k výkonu profese?Potřebujete prohloubit Vaše znalosti?Kurz je určen zájemcům se středním vzděláním s maturitou. Další výchozí znalostní předpoklady nejsou nutné.Cílem kurzu je postkytnout posluc ... - 2015-09-12 14:57:41 - DEMOS - Pragoeduca, a.s.

older | 1 | .... | 13 | 14 | (Page 15) | 16 | 17 | .... | 60 | newer