Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Showcase


Channel Catalog


Channel Description:

Školení, kurzy, semináře, rekvalifikace, ...

older | 1 | .... | 27 | 28 | (Page 29) | 30 | 31 | .... | 60 | newer

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Personalistika [HR manažer, pracovní právo] : Emoční inteligence je v dnešní době považována za významnou složku celkové inteligence. O to více je významná pro pracovníky, kteří často pracují s lidmi. V kurzu se seznámíte s využitím emoční inteligence a emocí v profesní praxi sociálních pracovníků. Dozvíte se, jaké jsou projevy emocí v neverbální i verbální komunikaci. Kurz se zaměřu ... - 2015-11-20 14:33:11 - ACZ, vzdělávací centrum

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] : Kurz se zaměřuje na komplexní péči o osoby se zrakovým znevýhodněním. V kurzu se účastníci seznámí s metodami komunikace a způsoby práce s osobami se zrakovým znevýhodněním. Frekventanti se naučí a osvojí si legislativu a nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek a základy péče o osoby se zrakovým znevýhodněním. Kurz je akreditovaný Ministerst ... - 2015-11-20 15:47:22 - ACZ, vzdělávací centrum

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] : Kurz je určen zájemcům z oblasti sociálních služeb, které naučí reagovat na situace, kdy je jejich klient v ohrožení zdraví či života. Kurz seznamuje s principy a pravidly první pomoci. Účastníci se naučí vhodné postupy pro práci s různými typy zdravotních problémů klientů. Mezi situace vyžadující první pomoc může patřit vznik úrazu, ale ... - 2015-11-20 16:07:24 - ACZ, vzdělávací centrum

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] : Účastněte se našeho rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent - ka, Sekretář - ka. V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné vedení kanceláře a můžete pracovat jako kvalifikovaný administrativní pracovník nebo Office Manager. Kurz je akreditovaný Ministerstvem šk ... - 2015-11-20 16:41:21 - ACZ, vzdělávací centrum

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] : Kurz rozvíjí schopnosti v oblasti zvládání stresových situací typických pro práci v soc.službách. Klienti se seznámí s dělením stresu z odborného hlediska, zjistí, jaké nastávají změny v těle při reakci na stres. Účastníci kurzu si také osvojí znalosti, jak zvládat stresující situace v soc.službách a ověří si, zda jsou ovlivněni stresem č ... - 2015-11-20 16:45:16 - ACZ, vzdělávací centrum

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Komunikace, rétorika, asertivita : Nejen profesionálové pracující v sociálních službách jsou ohroženi tzv. syndromem vyhoření [burnout], tedy pocitem pracovního vyčerpání, který vede k závažným psychickým a následně i zdravotním potížím. Náš kurz vás seznámí s příznaky a fázemi syndromu vyhoření, ujasníte si rizikové faktory syndromu vyhoření a pochopíte vztah mezi syndrom ... - 2015-11-20 16:47:11 - ACZ, vzdělávací centrum

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] : Tento kurz, který je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, seznamuje účastníky s tématem time management a zaměřuje se na osoby pracující v sociálních službách. V kurzu se účastníci učí, jak efektivně řídit svůj čas, stanovit si priority, určit si realistické cíle, zvládat kritické situace i delegovat úkoly. ... - 2015-11-20 16:47:50 - ACZ, vzdělávací centrum

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] -- (Nezařazeno) -- : Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače samostatně využívat osobní počítače pro své pracovní zaměření, tj. zhotovení kvalitních a profesionálních webových prezentací.   Posluchači získají základní dovednosti v jazycích HTML, JavaScript, CSS kaskádových stylech a vyzkouší ... - 2015-11-21 09:29:51 - NICOM, a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] -- (Nezařazeno) -- : Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe - konkrétně Adobe Photoshop, Adobe ... - 2015-11-21 09:34:35 - NICOM, a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] -- (Nezařazeno) -- : Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření kurzu Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy CorelDRAW, Adobe Photoshop a Adobe In ... - 2015-11-21 09:36:47 - NICOM, a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] -- (Nezařazeno) -- : Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdrží posluchači osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, dále pak celosvětově platné certifikace Autodesk dle úrovně absolvování kurzu. Absolventi našeho rekvalifikačního kurzu získají také možnost využívat bezplatně jakékoliv ... - 2015-11-21 09:38:00 - NICOM, a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Mzdy, sociální a zdravotní pojištění : Po absolvování semináře se budete umět orientovat v zákoně o ochraně osobních údajů a v souvisejících právních předpisech, tj. základních principech a pravidlech ochrany osobních údajů v praxi. V souvislosti s tímto výkladem budete seznámeni i s aktuální rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů. * Právní úprava ochrany os ... - 2015-11-21 13:26:56 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Manažerské dovednosti (soft skills) : Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k m ... - 2015-11-21 13:28:31 - 1. VOX a.s.

  0 0
 • 11/21/15--14:20: POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
 • [rekvalifikacni-kurzy.info] Veřejná správa : Na kurzu se seznámíte s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole a získáte informace o aktuálních změnách v zákonech účinných od roku 2015. * Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu • pojmy veřejná podpora, veřejná fin ... - 2015-11-21 13:29:54 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Finance a bankovnictví : Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu • vyžádané doklady a další dokumenty ke kontrole • způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory • co je nutno vědět o pří ... - 2015-11-21 13:31:13 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Manažerské dovednosti (soft skills) : Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k m ... - 2015-11-21 13:31:35 - 1. VOX a.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Manažerské dovednosti (soft skills) : Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k m ... - 2015-11-21 13:33:10 - 1. VOX a.s.

  0 0
 • 11/22/15--14:22: Manažer projektu
 • [rekvalifikacni-kurzy.info] Řízení podniku a strategické plánování : Máte zájem rozšířit si kvalifikaci v oblasti projektového řízení? Naučit se, jak projekt řídit, financovat, dokumentovat a mnoho dalšího? Právě pro Vás je připraven rekvalifikační kurzy Manažer projektu. Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace před autorizovanou osobou dle Národní soustavy kvalifikací. ... - 2015-11-22 21:39:54 - Počítačová služba s.r.o.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Design : Akreditovaný kurz MŠMT. Vzdělávací program pro pracovní činnost: Čtení a kreslení technické dokumentace v rozsahu 72 vyučovacích hodin. Zpracování 3D modelu v programu SketchUp - Příprava podkladů pro CAD systém [z modelu v programu SketchUp] - Fotorealistická vizualizace SU modelu – v programu SU Podium - Fotorealistická vizualizace SU m ... - 2015-11-23 10:27:33 - Architecture Design School v.o.s.

  0 0

  [rekvalifikacni-kurzy.info] Veřejná správa : DVOUDENNÍ KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky AK - PV-119 - 2013. Cíl konzultačního semináře: Komplexní seznámení s tzv. velkou novelou ... - 2015-11-23 11:45:50 - SEKURKON s.r.o.

older | 1 | .... | 27 | 28 | (Page 29) | 30 | 31 | .... | 60 | newer